Rak
Anna Ciućka

Anna Ciućka, Sulisław

Numer skarbonki: 111241
Na pokrycie bieżących kosztów leczenia
zebrano:
2 250 zł
2%
cel zbiórki:
100 000 zł

Historia

Cześć, jestem Anna. Jestem matką dwójki dzieci. Co prawda są już dorosłe (25 lat i 24 lata), ale to zawsze będą moje dzieci.
W sierpniu 2019 syn (młodsze z dzieci) wziął ślub. Chciałabym doczekać się wnuków...

Jest lato 2019, od paru tygodni słabiej się czuję. Mam stany podgorączkowe, których nie mogę zbić. Po wizycie u lekarza rodzinnego dostałam skierowanie na kompleksowe badania. W sierpniu 2019 r. wylądowałam w szpitalu i wykryto u mnie ogniska nowotworowe. Po dokładniejszych badaniach w ośrodku onkologicznym okazało się, że to nowotwór złośliwy jelita grubego z przerzutami do wątroby. Dzięki szybkiej diagnozie w ośrodku wyznaczono plan leczenia, obejmujący m.in. prywatne wizyty w ośrodku, na które nie wystarcza pieniędzy.

Zwracam się z wielką prośbą do Ciebie, abyś pomógł mi w drodze do bycia zdrową. Nie oczekuję, żeby jedna osoba wspomogła mnie wielką kwotą, ale jeśli wiele osób przekaże chociażby 1 zł... Ty tej złotówki nie odczujesz, a jeśli pomyśli tak samo dziesięć tysięcy, pięćdziesiąt czy trzysta tysięcy osób... 
Grupowe działania potrafią zdziałać cuda! Dzięki Twojej nawet symbolicznej złotówce będę w stanie wygrać tę walkę!

Zbiórka jest stworzona na sfinansowanie kosztów leczenia, czyli:

- konsultacje lekarskie
- dojazdy do ośrodka
- chemioterapia + estry
- dodatkowe leki
- badania markerów i inne badania potrzebne do kontynuacji leczenia

Darowizny na rzecz mojego leczenia można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Pomóż" w niebieskim prostokącie.

Hey, I'm Anna.  I'm mother of two children. It's true that they're adults (25 and 24 years old) but they will always be my children.

In August 2019, the son (younger of the children) got married.  I would like to see my grandchildren...

It was summer 2019, I was feeling ill from a few weeks - all this time I had high fever. After visiting my GP, I received a referral for comprehensive blood tests.

In August 2019 I ended up in hospital and I was diagnosed with cancer.  After more medical tests in the oncology center, it turned out that it was a malignant cancer of the large intestine with liver metastases.  

Cause of the quick diagnosis, a treatment plan was set up in the center, including  private visits to the resort for which there is not enough money.

 I'm asking you to help me on my way to being healthy.  I don't expect one person to support me with a great amount, but if many people donate at least PLN 1 ... You will not feel that this PLN 1 is heavy for you pocket. And if lots of people will think the same, as ten thousand, fifty or three hundred thousand people ... 

Group actions can work wonders!  Thanks to your even symbolic PLN, this can help me to win the fight with my cancer !

The donation will be used for financed the costs of treatment, i.e.

 - medical consultations
 - commuting to the center
 - chemotherapy + esters
 - additional medicines
 - marker tests and other tests needed to continue treatment

 Donations to my treatment can be made via online payments, payment cards, PayPal or traditional bank transfers.  To make a deposit, click on the red "Help" button in the blue rectangle above

Wypłaty (suma: 2250 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

18.05.2020 - 2250.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 0,00 zł

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 1 miesiąc temu 1000 zł

Najnowsze darowizny

Anonimowy 2 miesiące temu 50 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 10 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 50 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 100 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 20 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 70 zł

Aniela Mikos 2 miesiące temu 50 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 10 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 10 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem