Ernest Bełczowski

Ernest Bełczowski, Warszawa

Numer skarbonki: 111145
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Ernest odszedł...
zebrano:
112 353 zł
74%
cel zbiórki:
150 000 zł

Historia

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Ernest odszedł...

Składamy szczere wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim,

Zarząd Fundacji Alivia.

Skarbonka Ernesta została zamknięta. Prosimy nie przekazywać darowizn na ten cel.

………………………………………………………..***………………………………………………………….

Cześć. Mam na imię Ernest. Jestem 46-letnim szczęśliwym ojcem dwójki dzieci, 5-letniego Antka i niespełna 4-letniej Zosi i mężem najcudowniejszej kobiety na świecie. O mojej chorobie dowiedziałem się 5 lat temu, miesiąc po urodzeniu się syna, a dzień przed moimi urodzinami. Było to zwykłe badanie kontrolne. Diagnoza... złośliwy nowotwór jelita grubego... przewróciła mój świat do góry nogami. Wtedy podjąłem decyzję, że będę się leczył, aż wyzdrowieje. 

Pierwszy etap leczenia przebiegł sprawnie i z pozytywnym efektem końcowym... tak wtedy myślałem. Po roku od pierwszej operacji urodziła się córka, a zaraz potem usłyszałem drugą diagnozę..wznowa miejscowa. Tym razem operacja była bardziej rozległa i spowodowała wiele skutków ubocznych. Od tamtego czasu, od 2016 r, przyjmuję chemię nieustannie, co 2 tygodnie. Pomimo tego nastąpiły przerzuty do płuc.

Obecnie celem leczenia jest powstrzymanie nowego ogniska choroby i zminimalizowanie rozmiarów guzów w celu ich zoperowania. Niestety przyjąłem już wszystkie, refundowane w Polsce, linie leczenia. Doszedłem do ściany. 

Lek, który mógłbym przyjmować, dostępny w Europie, w Polsce nie jest refundowany. Miesięczny koszt leczenia nim wynosi 12 tys zł. Koszty te przerastają nasze możliwości, pomimo mojej aktywności zawodowej.

Dlatego będę wdzięczny za każde, najmniejsze wsparcie finansowe, umożliwiające mi kurację dostępnym, lecz nierefundowanym lekiem.

Darowizny na rzecz mojego leczenia można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Pomóż" w niebieskim prostokącie.

Hi. My name is Ernest. I am a 46-year-old happy father of two children, 5-year-old Antek and nearly 4-year-old Zosia and husband of the most wonderful woman in the world. I found out about my illness five years ago, a month after my son was born and the day before my birthday. It was a regular check-up. Diagnosis ... malignant colorectal tumor ... turned my world upside down. Then I made the decision that I would be treated until I recover.

The first stage of treatment went smoothly and with a positive end result ... that was what I thought at that time. A year after the first surgery, my daughter was born, and soon after I heard the second diagnosis ... local resumption. This time the surgery was more extensive and caused many side effects. Since then, since 2016, I have been taking chemotherapy constantly, every two weeks. Despite this, lung metastases have occurred.

Currently, the goal of the treatment is to stop a new outbreak and minimize the size of the tumors for surgery. Unfortunately, I have already accepted all treatment lines refunded in Poland. I came to the wall.

A drug that I could take, available in Europe, is not refundable in Poland. The monthly cost of treatment with it is PLN 12,000. These costs are beyond our capabilities, despite my professional activity.

Therefore, I will be grateful for any, the smallest financial support, enabling me to cure with an available but not refundable medicine.

Donations to my treatment can be made via online payments, payment cards, PayPal or traditional bank transfers. To make a deposit, click on the red "Help" ("Pomóż") button in the blue rectangle above.

Wypłaty (suma: 97318.32 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

05.01.2021 - 3300.13 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

20.11.2020 - 14053.46 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, środki farmakologiczne, badania diagnostyczne

15.10.2020 - 841.64 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

15.10.2020 - 14004.63 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, konsultacje medyczne

11.09.2020 - 13351.93 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, konsultacje medyczne

10.08.2020 - 14020.20 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, konsultacje medyczne

16.07.2020 - 13538.29 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

10.06.2020 - 14675.99 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

13.05.2020 - 5786.50 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, badania diagnostyczne

18.05.2020 - € 666.02
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, inne

18.05.2020 - 900.63 zł
- kategoria wydatków: transport

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 15 034,93 zł

Wspierający

Największe darowizny

AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY 1 rok temu 15000 zł

Marcin Abramowicz 1 rok temu 10000 zł

Anonimowy 1 rok temu 10000 zł

Anonimowy 9 miesięcy temu 3000 zł

BUDMECH KOMANDYTOWA 1 rok temu 3000 zł

Grzegorz Nowak 1 rok temu 3000 zł 83

Walcz Bioły, kto jak nie Ty

Anonimowy 1 rok temu 3000 zł 133

Po nocy przyjdzie dzień....

Patrycja Cress 3 miesiące temu 2000 zł 10

Trzymam kciuki Ernest!

TRES POLSKA SP. ZO.O. 19 1 rok temu 2000 zł

Anonimowy 1 rok temu 2000 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem