Karolina Zentel

Karolina Zentel, Kalisz

Numer skarbonki: 111380
Udało się osiągnąć cel! Dziękujemy wszystkim darczyńcom!
zebrano:
71 814 zł
100%
cel zbiórki:
44 000 zł

Historia

Dziękuję Darczyńcom za wszelkie wpłaty!

Na ten moment zawieszam zbiórkę.

Dziękuję za wsparcie i okazane dobre serce.

********************************************************************

Mam na imię Karolina. W 2017 roku, w wieku 37 lat, dokładnie w Dzień Dziecka lekarz czytający wynik badania USG, które robiłam regularnie co 6 miesięcy, powiedział mi, że podejrzewa nowotwór i powinnam zrobić biopsję. Trzy tygodnie później usłyszałam diagnozę – złośliwy rak piersi z przerzutem do węzła chłonnego. W pierwszej chwili świat się zawalił, przed oczami stanęły mi moje dzieci, kochający mąż, rodzina. Nie rozumiałam jak to możliwe – przecież zawsze dbałam o zdrowe odżywianie, realizowałam swoje sportowe pasje (nurkowanie, podróże, fitness) i nie mam żadnych nałogów. Szybko postanowiłam wziąć się w garść i powiedziałam sobie, że nie czas na mnie, trzeba podjąć tę walkę!

W przeciągu 3 lat były wzloty i po względnych kilkumiesięcznych okresach spokoju kolejne upadki. Od diagnozy przeszłam 2 cykle chemii (4 x czerwona, 12 x biała), mastektomię z wycięciem wszystkich węzłów chłonnych, prawie 2 miesiące radioterapii, terapię hormonalną. Następnie po pojawieniu się przerzutów na wątrobie i w kościach kolejna chemia i immunoterapia (Docetaxel+Perjeta+Trastuzumab), radioterapia kości, a później kontynuacja samej immunoterapii (Perjeta+Trastuzumab) plus nierefundowany lek X-Geva. Te leki w połączeniu zadziałały wspaniale i nastąpiła całkowita remisja. Niestety złożona sytuacja związana ze śmiercią mojego lekarza prowadzącego, przepisaniem mnie pod opiekę innemu lekarzowi i zawirowaniami w służbie zdrowia związanymi z epidemią koronawirusa spowodowały, że moja terapia została zaniedbana i nie otrzymałam dalszej terapii hormonalnej, którą powinnam była dostać. Wszystko wróciło z jeszcze większą siłą.

Obecnie z uwagi na liczne aktywne przerzuty w wątrobie i w kościach jestem po kolejnej radioterapii kości, w trakcie terapii lekiem Kadcyla i modlę się co dzień, aby działał. Ponadto kontynuuję terapię lekiem X-Geva, a od samego początku walki wspomagam mój organizm odpowiednim odżywianiem.

Oprócz leczenia regularnie konsultujemy mój przypadek w klinice w Essen w Niemczech i ich zalecenia do tej pory pokrywały się z zaleceniami lekarzy w Polsce. Tam też właśnie zasugerowano mi (co potwierdziła moja Pani doktor w Polsce) przyjmowanie nierefundowanego w Polsce, w moim przypadku, leku X-Geva (który stosuję od października 2019 r.). Polecono mi także wykonać bardzo drogie nierefundowane badania genetyczne Foundation One, które mogą wskazać, jak dalej prowadzić terapię. Niestety koszt miesięcznej kuracji lekiem X-Geva (mimo, że ostatnio się zmniejszył) to nadal 900 zł, witaminy i sulementy to około 600 zł miesięcznie, dojazdy do szpitala na terapię i konsultacje oraz tłumaczenia dokumentacji medycznej pochłaniają rocznie minimum 5000 zł, a badanie Foundation One to kwota aż 21 000 zł. Nie znamy jeszcze kosztów dalszego ewentualnego leczenia, ale sądząc po kwocie samego badania i dostępnej wiedzy, podanie jednej dawki zalecanych leków może kosztować każdorazowo około 20 000 zł.

Do tej pory nie potrzebowałam pomocy – wystarczającą siłę do walki dawali mi mąż, dzieci i rodzina. Choć kolejne złe wieści są jak zimny sztylet, obiecałam im, że jeszcze będę walczyć, a jak z tego wyjdę, to pojedziemy wspólnie na nurkowanie. Przyszedł jednak ten moment, gdy potrzebuję też Waszej pomocy. Koszty miesięczne leków oraz koszt badania genetycznego to kwota, której niestety sami nie udźwigniemy.

Dlatego bardzo Was proszę Kochani o pomoc w dalszej walce i możliwość sprawdzenia, jakim lekiem można pokonać tego mojego niechcianego gościa.

Z góry dziękuję za Waszą pomoc!

Karolina

Darowizny na rzecz mojego leczenia można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Pomóż" w niebieskim prostokącie.

My name is Karolina. In 2017 when I was 37 years old, exactly on Children's Day, a doctor reading the ultrasound results, which I did regularly every 6 months, told me that he suspected cancer and that I should have a biopsy. Three weeks later, I was diagnosed with malignant breast cancer with lymph node metastases. At first the world collapsed, my children, a loving husband and family stood before my eyes. I did not understand how it was possible - after all, I always took care of healthy eating, pursued my sports passions (diving, traveling, fitness) and I have no addictions. I quickly decided to pull myself together and told myself that it was not the time for me to go, I had to take up this fight.

Within 3 years, there were highs and, after several months of relative calm, subsequent lows. Since diagnosis I have undergone 2 cycles of chemotherapy (4 x AC, 12 x Paclitaxel), mastectomy with removal of all lymph nodes, 2 months of radiotherapy, hormone therapy. Then, after liver and bone metastases have been diagnosed, another chemotherapy and immunotherapy (5 x Docetaxel, Petruzumab, Trastuzumab), bone radiotherapy and then continuation of the immunotherapy (ie Petruzumab and Trastuzumab) plus treatment with a drug called X-Geva which is not reimbursed for me. These medications together worked great and I was in complete remission. Unfortunately, the complex situation involving the death of my attending physician, prescribing me to another doctor and the Health Service turmoil associated with the coronavirus pandemic left my therapy neglected and I did not receive any further hormone therapy that I should have received. Everything came back with even more force.

Currently, due to numerous active metastases in the liver and bones, I am undergoing therapy with Kadcyla (Trastuzumab Emtasine) and I pray every day that it works. In addition I continue therapy with X-Geva and from the very beginning of the fight, I support my body with proper nutrition and natural supplements and vitamins.

In addition to treatment, we regularly consult my case at the clinic in Essen, Germany, and their recommendations have so far coincided with the recommendations of doctors in Poland. There actually, I was suggested (as confirmed by my doctor in Poland) to take a drug X-Geva, which is not reimbursed in Poland in my case. I was also suggested a very expensive also not reimbursed Foundation One genetic study that may indicate how to continue the therapy.

Unfortunately, the cost of a monthly treatment with X-Geva is EUR 200, supplementation and vitamins are EUR 134 per month, commuting to the hospital for therapy and consultations as well as translations of medical records annually cost minimum EUR 1100, and the Foundation One study costs as much as EUR 4660.

Until now, I did not need any help - my husband, children and family gave me enough strength to fight. Although each bad news is like a cold dagger, I promised them that I would still fight and when I get out of it, we will go diving together. However, the moment has come when I also need your help. The monthly costs of drugs and supplementation as well as the cost of genetic testing are so high, that unfortunately, cannot be covered by ourselves.

That is why I am asking you, Beloved, to help me continue my fight and to be able to check what medicine can defeat this unwanted guest of mine.

Thank you in advance for your help!

Karolina

Galeria

Dziennik

Cześć Kochani!
Witajcie po okresie świąt i „ferii”. Mam nadzieję, że minęły Wam one w szczęśliwej atmosferze pomimo niedogodności związanych z pandemią. Ja nie narzekam na nie – im mniej możliwości złapania tego wirusa przeze mnie i przez najbliższych, tym lepiej.
Piszę, aby przekazać Wam najnowsze informacje. Jak wiecie, konsultujemy się cały czas w Niemczech. Czekając w niepewności na badania, które miałam w mijającym tygodniu, napisaliśmy do kliniki w Essen, aby przedstawili propozycję leczenia w wypadku gdyby obecna terapia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Zaproponowano dwa schematy leczenia. Jedno jest dostępne w Polsce i jest refundowane, drugie natomiast to leczenie niestandardowe, które jest bardzo drogie. Jedna dawka leku kosztuje około 100 000 zł!!! Dawkę należy przyjmować co 3 tygodnie – nie wiem jak długo.
NA SZCZĘŚCIE NA RAZIE NIE JEST TO POTRZEBNE! W wynikach ostatnich badań widać poprawę. Cytuję: „Wniosek: Poprawa. Zmiany meta w kościach mniejsze, mniej liczne, niemal wszystkie z cechami odpowiedzi na leczenie. Mniejsze mniej liczne meta w wątrobie”.
Nawet nie wyobrażacie sobie, jak się wszyscy cieszymy – szczególnie po okresie świąt i Nowego Roku, który był bardzo stresujący z uwagi na niepewność, gdy czekając na kolejne badania zastanawialiśmy się, co będzie dalej!
Kontynuuję więc leczenie i korzystam ze środków, które Wy pomogliście mi uzbierać, aby móc nadal przyjmować nierefundowany lek X-geva oraz wspomagać organizm w walce suplementami i witaminami. Choć cel zbiórki został osiągnięty proszę Was, nie zapominajcie o mnie. Wiem, że to jeszcze nie koniec i jest on jeszcze daleko, ale zaczynam być powoli górą! Z serca Wam dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam! Karolina

Cześć Wam wszystkim!

Mały update z mojej strony:
Niestety badanie FoundationOne Liquid zrobione z próbki krwi nie przyniosło odpowiedzi na moje pytania. :-( Może w próbce było za mało materiału, a może taka jest specyfika mojego przypadku? Tego jeszcze nie wiem. Wysłaliśmy badania i pytania do kliniki w Essen, gdzie się konsultujemy.

Moja Pani doktor powiedziała, że skoro widać w wynikach lekką poprawę i jakąś odpowiedź na leczenie, to po prostu je kontynuujemy i czekamy, co przyniosą badania w styczniu - wtedy będziemy decydować, co dalej. Ja jednak nie chcę później w nerwach szukać wyjścia, dlatego konsultujemy sprawę w Niemczech. Może będzie trzeba zrobić inne badania lub powtórzyć FoundationOne pobierając tym razem nową próbkę tkanki nowotworu?
Zobaczymy.

Tymczasem czuję się troszkę lepiej i czekam na Święta z rodziną.

Życzę Wam Wszystkim zdrowia przede wszystkim, a także dużo spokoju w tym trudnym dla wszystkich okresie.
Niech Święta wypełnią Was radością, a Nowy Rok przyniesie powrót do normalności!!!

Buziaki!
Karola

Cześć Wam wszystkim. Tu Szczepan - mąż Karoli. Piszę ja, bo Karola odpoczywa. Jak to bywa w życiu, nie wszystko idzie jak po maśle.
Próbki materiału wysłane do badania Foundation One okazały się niewystarczające do przeprowadzenia badania :-( Na szczęście udało się w dwa dni zorganizować wysłanie próbek krwi. Mamy nadzieję, że dadzą one wynik - jeśli nie, to trzeba będzie myśleć czy jest możliwość pobrania nowego materiału (czyli wykonania biopsji, co w sytuacji Karoli może być trudne do zrobienia).

Karola jest po kolejnych badaniach. Wykazały one lekką poprawę!
Chciałoby się, żeby od razu wszystko zniknęło, ale dobre jest to, że przerzuty w wątrobie się lekko zmniejszyły i jak to jest napisane "obraz kości może być wyrazem odpowiedzi na leczenie".

Karola dostała kolejną dawkę leków. Następne badania w styczniu. Nasz priorytet teraz to pilnować, żeby Karola miała siłę i na Boga pilnować, żeby nie przyplątało się żadne choróbsko! Trzymajcie kciuki!!!

Kochani!

Dziękowałam już na portalach społecznościowych, ale wielu z Was mogło nie odczytać mojej wiadomości.
19 dni!!!
Tyle czasu minęło od momentu, gdy poprosiliśmy o Waszą pomoc do momentu, gdy uzbierała się cała kwota celu. Cel, który postawiliśmy, pozwala na ponad rok terapii lekowej, konsultacji i wspomagania organizmu, a także wykonanie drogich badań. W dwa i pół tygodnia daliście mi porządnego kopa energii!!!

Badania już zostały wysłane do analizy, zakupiłam też leki na kolejne 3 miesiące terapii. To nie koniec walk,i ale można powiedzieć że dostałam energię na nowy start. Nie wiem, co przyniesie najbliższa przyszłość, bo zbliżają się badania kontrolne, ale chce się powiedzieć BĘDZIE DOBRZE!

Dziękuję Wam!

Witajcie moi najmilsi!
Kilka pozytywnych wieści:
1. Udało się przejść procedurę zlecenia badania i bardzo szybko przekazać próbki do Pani doktor, która zaordynowała badanie.
2. Próbki będą wysłane w specjalnym pojemniku kurierem za granicę i za około 2,5 tygodnia powinniśmy otrzymać wyniki.
3. Najważniejsze - dzięki pomocy Fundacji Alivia przystąpiliśmy do programu wsparcia finansowego firmy, która przeprowadza badanie Foundation One i udało się zredukować jego koszt!!!
Wasza pomoc pozwoliła mi na pokrycie kosztów badania. Pozwoli również na finansowanie dalszych konsultacji oraz może także częściowo leczenia wskazanego w badaniu. Będę Was na bieżąco informować o kolejnych działaniach i podjętych krokach w drodze do odzyskania mojego zdrowia. Ściskam Was mocno!

Kochani!
Przez ostatnie 9 dni otrzymałam od Was tyle wsparcia, że ciężko mi opisać w słowach wdzięczność. Nie chodzi mi tylko o Wasze darowizny, ale także o wszystkie wiadomości i telefony.
Dziękuję z całego serca!
Dziś miałam konsultację onkologiczną i Pani doktor wypisała zlecenie na badanie Foundation One.
Jak wszystko się dobrze ułoży, próbki genetyczne będą wysłane na początku przyszłego tygodnia i po 14 dniach przyjdą wyniki.
Dzięki Wam uda się to zrobić o wiele szybciej niż zakładałam.
Moja wdzięczność dla Was nie ma granic!!!
Przesyłam uściski! Karola

Witajcie, Kochani!
Jesteśmy na etapie konsultacji z Panią doktor prowadzącą, jaki typ badania Foundation One będzie najlepszy.
Badanie powinno być przeprowadzone w przeciągu miesiąca, dlatego bardzo serdecznie Was proszę o wsparcie.
Buziaki!
Karolina

Wypłaty (suma: 28313.45 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

04.10.2021 - 899.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

22.09.2021 - € 165.00
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

22.09.2021 - 297.45 zł
- kategoria wydatków: inne

08.09.2021 - 377.72 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

12.08.2021 - 307.04 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

23.07.2021 - 440.80 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

07.07.2021 - 496.06 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

11.06.2021 - 2698.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

11.06.2021 - 924.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

11.05.2021 - 232.60 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

07.05.2021 - 210.11 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

30.04.2021 - 680.86 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

21.04.2021 - 1176.57 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

19.03.2021 - 264.80 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

15.03.2021 - 535.80 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

04.03.2021 - 2953.94 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

03.02.2021 - 621.27 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

03.02.2021 - 618.77 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

18.12.2020 - € 198.00
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

27.11.2020 - 399.67 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

29.10.2020 - 453.37 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

12.10.2020 - 3036.12 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne, środki farmakologiczne

06.10.2020 - 378.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, inne

06.10.2020 - 8669.00 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 43 500,61 zł

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 2 tygodnie temu 2079 zł

Anonimowy 2 tygodnie temu 2075 zł

Anonimowy 2 tygodnie temu 2075 zł

Anonimowy 1 rok temu 2000 zł 86

Karolina powodzenia !!! Trzymamy kciuki ✊❤

Anonimowy 2 tygodnie temu 1098 zł

Anonimowy 2 tygodnie temu 1056 zł

Gabriela Szostak 1 rok temu 1000 zł 64

Sis... Ty wiesz... dasz radę, mamy jeszcze do pokonania nie jedną górę a i Paryż jeszcze nie zdobyty !

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł 49

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! :)

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem