Katarzyna Kłobuchowska

Katarzyna Kłobuchowska, Elbląg

Numer skarbonki: 110174

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Katarzyna odeszła...

zebrano:
20 482 zł
45%
cel zbiórki:
45 000 zł

Historia

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Kasia odeszła…

Składamy szczere wyrazy współczucia jej rodzinie i bliskim.

Zarząd Fundacji Alivia.

Skarbonka Kasi została zamknięta. Prosimy nie przekazywać darowizn na ten cel. ………………………………………………………..***………………………………………………………….

Nazywam się Katarzyna Kłobuchowska. Mam 42 lata. Mieszkam w Elblągu.

W 2012 r. zdiagnozowano u mnie złośliwego raka piersi. Choroba spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Rozpoczęła się walka o życie. Przeszłam cykl chemioterapii, radioterapii. Siły do walki dodawała i dodaje mi jedyna moja córka Julia – 8 lat. Wychowuję ją sama.

Od rozpoznania choroby minęły 3 lata, a ja nadal nie poddaję się i walczę, trzymam się życia jak tylko mogę. Po wszystkich cyklach chemioterapii i radioterapii chorobę zatrzymano. W 2014 r. nastąpiła progresja. Zaczęła się kolejna seria chemii. Leczenie zakończono, ale lekarze onkolodzy twierdzą że potrzebuję leczenia nowoczesną chemioterapią - KADCYLĄ. Koszt jednego podania to 15.000 zł /trzeba ich więcej/. Jest to dla mnie suma nieosiągalna. Nie kwalifikuję się do refundacji leczenia Kadcylą przez NFZ.

Jestem osobą twardą, walczę ze sobą pod względem fizycznym jak i psychicznym. Dlatego proszę wszystkich ludzi dobrej woli o dokonanie chociaż malutkiej wpłaty na konto. Zebrane pieniądze pozwolą mi na nowoczesne leczenie i odzyskanie zdrowia. Mam szansę wyjścia z choroby i mam nadzieję ze wyjdę dzięki pomocy dobrych ludzi.

Chcę jak najdłużej być z moją córeczką, która jest dla mnie całym światem. Kocham ją nad życie. Wiara dobrych ludzi we mnie i w moje wyzdrowienie dodaje mi skrzydeł. Z góry dziękuję za wszystkie wpłaty dokonane na moje leczenie.

Mam szansę żyć dzięki Wam.

Darowizny na rzecz leczenia Kasi można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Wspomóż" w niebieskim prostokącie. 

My name is Katarzyna Kłobuchowska. I am 42 years old . I live in Elbląg.

In 2012, I was diagnosed with malignant breast cancer. The disease was like a bolt out of the blue. The struggle for life began. I have undergone a cycle of chemotherapy, radiotherapy. It is my only daughter Julia ( now at the age of 8) that has given me strength to struggle .I am bringing her up alone.

3 years have passed since the disease was diagnosed, and I do not give up and keep struggling. I am doing the best I can to stay alive. After all cycles of chemotherapy and radiotherapy, the disease was suppressed . In 2014, however, it progressed. The next series of chemotherapy was started. The treatment was finished but the oncologists say that I need treatment with modern chemotherapy- KADCYLA. The cost of one dose is PLN 15,000/ more doses are needed/. Such a sum is unaffordable for me. I am not eligible for a refund of treatment with Kadcyla by the National Health Fund / NFZ/.

I am a tough person; I wrestle with myself both in physical and mental respect. That is why I am asking all people of good will for making at least a very small payment into the account. The money collected will allow me to undergo modern treatment and regain my health. I have a chance of getting the disease over and I hope I will thanks to good people’s support. I want to be with my little daughter as long as possible. She means the whole world to me. I love her to death. Good people’s faith in me and my recovery lifts me up. I thank you in advance for all payments made for my treatment.

I have a chance to live thanks to you.

 Please transfer donations for Kasia’s treatment info the account of the Alivia Young People Oncology Foundation given under her photograph – necessarily with a note ‘’DONATION TO THE MONEY-BOX PROGRAMME – KATARZYNA KŁOBUCHOWSKA 10174”.

You may also use the on- line payment mechanism place there.

Mein Name ist Katarzyna Kłobuchowska. Ich bin 42 Jahre alt. Ich wohne in Elbląg, Polen.

Im Jahre 2012 erwies bei mir die Diagnose den bösartigen Brustkrebs.Die Krankheit kam auf mich vollständig unerwartet. Es begann mein Kampf ums überleben. Ich bestand den Zyklus der Chemietherapie und Radiotherapie.Kraft für diesen Kampf gibt mir nur meine einzige Tochter Julia – 8 Jahre .Ich erziehe sie alleine.

Ab Erkennen der Krankheit vergingen 3 Jahre und ich gebe nicht auf und kämpfe weiter um das Leben so wie ich es nur kann. Nach allen Zyklen der Chemietherapie und Radiotherapie erfolgte ein Aufhalten der Krankheit . Im Jahre 2014 erfolgte eine Progression. Es began eine neue Serie der Chemie. Die Behandlung wurde abgeschlossen, aber die Onkologieärzte behaupten,dass ich eine Behandlung mit der modernen Chemietherapie KADCYLA bedürfe. Die Kosten einer einmaligen Verabreichung betragen 15.000 PLN/ benötigt werden mehrere male/. Diese Summe ist für mich unerreichbar. Ich qualifiziere nicht fur eine Behandlung bezahlt durch Behörden der Staatsmedizin.

Ich bin eine harte Person ,ich kämpfe mit mir in physischer und geistiger Hinsicht. Aus diesem Grunde bitte ich alle Menschen des guten Willens um wenigstens eine kleine Anzahlung auf mein Konto.Das zusammengesammelte Geld wird mir eine moderne Behandlung erlauben und eine Rückkehr der Gesundheit.Ich bin Davon fest überzeugt, dass ich dank der Hilfe guter Menschen wieder gesund werde.

Ich will so lange wie möglich mit meiner Tochter bleiben, den sie ist für mich alles auf der Welt. Ich libe sie über alles.

Dziennik

Leczenie lekiem KADCYLA zostało zakończone. Lek przestał działać.Obecnie czekam na podanie nowego leku o nazwie PERJETA/ Pertuzumab/ na raka piersi z przerzutami. Lek nierefundowany, który może uratować mi życie. Koszt jednej dawki to 13 tyś. złotych , podawany co 3 tygodnie. Ministerstwo Zdrowia odmawia finansowania leczenia. Terapia, która została zastosowana w leczeniu kosztuje zbyt dużo abym mogła ją finansować z własnych środków.
Będę wdzięczna za wsparcie na zakup leku PERJETA. Dziękuję wszystkim za pomoc i dokonane wpłaty

Witam chciałabym poinformować, że leczenie lekiem Kadcyla daje efekty, ale potrzebuje kolejnych dawek tego leku. Dziękuje wszystkim darczyńcom za wpłaty. Pozdrawiam i bardzo proszę o wsparcie finansowe.

Wypłaty (suma: 5253.68 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

24.04.2017 - 5253.68 zł -
kategoria wydatków: środki farmakologiczne

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 1 rok temu 2000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1000 zł

Anonimowy 1 rok temu 720 zł

Anonimowy 1 rok temu 700 zł

Anonimowy 1 rok temu 700 zł