Maurycy Weroński

Maurycy Weroński, Marki

Numer skarbonki: 111103
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Maurycy odszedł...
zebrano:
270 677 zł
60%
cel zbiórki:
450 000 zł

Historia

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Maurycy odszedł...

Składamy szczere wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim,

Zarząd Fundacji Alivia.

Skarbonka Maurycego została zamknięta. Prosimy nie przekazywać darowizn na ten cel.

………………………………………………………..***………………………………………………………….

Cześć,

Mam na imię Katarzyna i piszę do Was licząc na Wasze wsparcie i zrozumienie.

Moje życie do teraz toczyło się zwyczajnym rytmem. Jestem żoną i matką dwójki cudownych dzieciaków. Cały mój świat to właśnie ONI: Maurycy – mój mąż, który zawsze jest przy mnie i z którym razem ramię w ramię już od 22 lat idziemy przez życie oraz nasze dzieci.

Standardowa sytuacja, standardowe życie – rodzina, praca, dom, znajomi –codzienne sprawy, te bardziej i te mniej istotne. Jeden dzień za drugim. Wspólne plany, marzenia, troski o dzieci, o ich świat, o ich przyszłość… 

W maju bieżącego roku, życie postawiło naszą rodzinę przed wielkim wyzwaniem i heroiczną walką. Maurycy obudził się nad ranem ze sparaliżowaną prawą stroną ciała. Trafił do szpitala, gdzie został poddany operacji usunięcia krwiaka. Po miesięcznym pobycie w szpitalu i ciężkiej rehabilitacji wreszcie wrócił do domu. Nasza radość i szczęście nie trwały długo – następnego dnia objawy paraliżu ciała ponownie dały o sobie znać. Okazało się, że pojawiło się ponowne krwawienie w mózgu. Po szczegółowej diagnostyce i kolejnej skomplikowanej operacji usłyszeliśmy diagnozę – glejak wielopostaciowy IV stopnia, najbardziej złośliwy nowotwór mózgu.

Od tego momentu życie moje i naszych dzieci wywróciło się do góry nogami. Rozpoczęliśmy walkę o życie Maurycego.

Zaangażowanie całej rodziny i przyjaciół w poszukiwaniu dostępnych w kraju i za granicą metod leczenia daje nam nadzieję na wygranie tej walki.

Bardzo w to wierzymy, gdyż mamy obecnie kontakt z osobami, które już tą walkę stoczyły i żyją,  mają się coraz lepiej – wracają do swoich rodzin i do swoich obowiązków. Prowadzą blogi, przekazują swoją cenną wiedzę na temat jak i gdzie szukać wsparcia i pomocy w leczeniu tego schorzenia.

Każda z innowacyjnych metod leczenia daje dużą szansę na osłabienie komórek nowotworowych i zahamowanie rozwoju nowotworu,  jednak ze względu na ich innowacyjność i ograniczoną dostępność, koszt leczenia jest bardzo wysoki. Pomimo wsparcia finansowego rodziny oraz przyjaciół nie jesteśmy w stanie sami sfinansować leczenia szacowanego wstępnie na kwotę około 90 000 EUR, w ramach którego zalecane są:

1) immunoterapia przeprowadzana w IOZK w Kolonii w Niemczech – koszt 65 000 EUR

więcej o Klinice: www.iozk.de/immuntherapie    

2) Nano Therm przeprowadzana w nowo powstałym centrum terapii leczenia guzów mózgu Magforce w Lublinie – koszt 25 000 EUR

Więcej o Klinice: www.magforce.com     

Licząc na  Waszą bezinteresowną  pomoc i wsparcie finansowe wierzymy, że uda nam się sfinansować planowane leczenie, które pozwoli Maurycemu wrócić do normalnego życia, pozwoli mu realizować plany, pozwoli być dalej mężem i ojcem.

Życie mojego męża jest dla mnie największą wartością i największym priorytetem, dlatego:

PROSZĘ Z CAŁEGO SERCA:

nie przejdź obok tego obojętnie,

nie pomyśl – kolejna prośba o wsparcie… zajmę się tym jutro…

PAMIĘTAJ – OD CIEBIE ZALEŻY TAK BARDZO WIELE !!!

DZIĘKUJĘ – to mało, ale nie mam nic więcej :)  

 

Darowizny na rzecz leczenia Maurycego można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Pomóż" w niebieskim prostokącie.

You can make a donation in euro on piggybank.alivia.org.uk/maurycy-weronski

Hello,

my name is Katarzyna and I am writing to you as I count on your support and understanding.

            Until now my life has been going on in its own usual rhythm. I am a wife and a mother of two wonderful kids. My whole world has always been Maurice, my dear husband who has always been with me and with whom I have walked through life side by side for the last 22 years, and our beloved children. We were living an ordinary life filled with more and less important things such as family, friends, work, home and so on. We shared plans and dreams. Together with my husband we cared for our children and their future.

            Everything changed in May this year when our family was faced with be biggest challenge yet which meant a heroic struggle for something that cannot be priced – life. One morning Maurice woke up with his right side of the body paralysed. He was taken to hospital where he underwent surgery to remove the hematoma. After spending a month in hospital and undergoing intensive rehabilitation he was ready to return home. However, our joy and happiness were short-lived as the body paralysis came back the very next day. It turned out that there was re-bleeding in the brain.  After thorough examination and another complicated surgery our family heard the final diagnosis – grade IV glioblastoma – the most malignant brain tumour.

            In that moment our lives were turned upside down and our heroic battle for Maurice’s life began.

            The involvement and commitment of our whole family and friends to find the cure, both domestically and abroad, gave us hope that the battle can be won.

            We deeply believe that we do stand a chance of defeating the sickness. Our conviction is based on other glioblastoma survivors with whom we stay in close contact. They fought their battles, they won and now they are getting better slowly returning to their families and their ordinary lives. They run blogs where they share they valuable knowledge and give advice on how to fight the disease and where to look for help and support.

            There are a few innovative methods of treatment and each of them gives us a great chance of  weakening cancer cells and inhibiting the development of the cancer. However, due to their innovative nature and limited availability the cost of the treatment is very high.

            Despite the financial support of the family and friends we are not able to finance  the treatment ourselves as it was initially estimated at approximately EUR 90 000. From those treatments we were recommended the following two:

1)  Immunotherapy at IOZK in Cologne, Germany – cost EUR 65 000

more information about the clinic – www.iozk.de    

2)  Nano Therm at the newly established Magforce brain tumour therapy center in Lublin, Poland – cost EUR 25 000

more information about the clinic – www.magforce.com   

Counting on your selfless help and financial support we do believe that we are going to be able to finance the proper treatment, save Maurice’s life and enable him to return home to his life, wife, children and family.

My husband’s life is my greatest value and priority and that’s why:

PLEASE, FROM ALL OF MY HEART:

do not pass by indifferently, don’t think it is just another request for support,

don’t leave it for tomorrow …

PLEASE REMEMBER – MY HUSBAND’S LIFE IS IN YOUR HANDS!!!

THANK YOU! - to say it is not enough but I have nothing left :)

 

You can make a donation in euro on piggybank.alivia.org.uk/maurycy-weronski

 

Health status on 27-07-2020:

Dear friends, it's been a long time since the last entry. In January 2020 we finished immunotherapy in Germany with the information that the therapy had the expected effect. The control tests at that time gave hope for a return to a normal life (work, household duties, passions...). In April this year, unfortunately, there was a relapse. Two non-surgical tumors appeared, located near the centre of speech and movement. The pressure of the tumor, which is gradually growing, caused the attacks of epilepsy and the intensification of right-hand paresis. Due to the nature of the tumour and its location it is not possible to undertake standard treatment offered by public hospitals in Poland. In this difficult situation we do not give up, we still fight, and with all our strength we believe that we will be able to overcome the disease. We have decided to treat Maurice in private clinics, but unfortunately it involves very high costs. So far, thanks to you, we have managed to carry out very expensive treatment in Germany, to take up treatment in one of the Polish Clinics, where we perform hyperthermia and infusions to strengthen the body and stimulate the immune system. We bought a specialist ECCT-TTF cap, which uses electromagnetic field and disrupts the process of cancer cell division, giving a chance to reduce the tumour.

All this would not have been possible if you hadn't helped us, for which we thank you very much once again.

Maurice badly needs continuation of treatment and therefore we are forced to ask for your help and support again. The monthly costs of treatment are very high and exceed our current financial possibilities. The money in the collection account is slowly running out and we will not be able to bear such high costs ourselves. If any of you would like to support us, we would be very grateful. Kasia and Maurycy.

Galeria

Dziennik

Kochani, w kwietniu tego roku niestety nastąpił nawrót choroby. Pojawiły się dwa nieoperacyjne guzy umiejscowione przy ośrodku mowy oraz ruchu. Nacisk guza, który stopniowo się rozrasta, spowodował pojawienie się ataków padaczki oraz nasilenie się niedowładu prawej strony. Ze względu na charakter guza oraz jego umiejscowienie nie jest możliwe podjęcie standardowego leczenia, jakie oferują szpitale w Polsce. W całej tej trudnej sytuacji nie poddajemy się, nadal walczymy i z całej siły wierzymy, że uda się pokonać chorobę. Zdecydowaliśmy się na leczenie w prywatnych klinikach, ale niestety wiąże się ono z bardzo dużymi kosztami. Do tej pory dzięki Wam udało nam się przeprowadzić bardzo kosztowne leczenie w Niemczech oraz podjąć terapię w jednej z polskich klinik, gdzie kilka razy w miesiącu wykonujemy hipertermię i wlewy mające na celu wzmocnienie organizmu oraz pobudzenie układu odpornościowego. Zakupiliśmy też specjalistyczną czapkę ECCT-TTF, która wykorzystuje pole elektromagnetyczne i zaburza proces podziału komórek nowotworowych, dając szansę na zmniejszenie guza.

Wszystko to nie byłoby możliwe gdybyście nam nie pomogli, za co ogromnie jeszcze raz dziękujemy!

Bardzo zależy nam na powrocie Maurycego do zdrowia. W związku z tym ponownie prosimy o Waszą pomoc oraz wsparcie. Miesięczne koszty leczenia są bardzo wysokie i przekraczają nasze obecne możliwości finansowe. Pieniądze na koncie zbiórki powoli się kończą, a sami nie będziemy w stanie udźwignąć tak wysokich kosztów. Jeśli ktoś z Was chciałby nas wesprzeć, będziemy niezmiernie wdzięczni. Kasia i Maurycy.

Chcielibyśmy podzielić się z Wami bardzo dobrymi informacjami :) :) :)
Właśnie wracamy z 4 etapu immunoterapii w Niemczech. Badania kontrolne wykonane w Kolonii na chwilę obecną są bardzo obiecujące i dają nadzieję, że Maurycy będzie mógł wrócić do normalnego życia (pracy, obowiązków domowych, swoich pasji…). Po konsultacjach z lekarzem prowadzącym w IOZK uzyskaliśmy informację, że cykl leczenia powinien być kontynuowany przynajmniej przez najbliższy rok. W związku z tym nie ograniczamy daty zbiórki i jeśli to możliwe prosimy o Wasze dalsze wsparcie za które już teraz z całego serca dziękujemy. Kasia i Maurycy.

Kochani, dziś mija 8 m-c od momentu kiedy życie naszej rodziny wywróciło się do góry nogami.

Do chwili obecnej Maurycy odbył 3 etapy leczenia immunoterapii w IOZK w Kolonii w Niemczech. Jest pod stałą kontrolą i opieką niemieckich specjalistów, którzy po każdym etapie leczenia wykonują kompleksowe badania jego stanu zdrowia. W międzyczasie wykonany został w Polsce rezonans magnetyczny głowy, który potwierdził brak nowych ognisk nowotworu. Taki stan rzeczy pozwala nam kontynuować leczenie, z wiarą, że zakończy się ono pełnym sukcesem i powrotem do normalnego życia. Po ostatnim z zaplanowanych pierwotnie etapów leczenia, otrzymaliśmy zalecenie z kliniki IOZK na dodatkowy IV etap, który zaplanowany został na styczeń 2020 r.

Po raz kolejny chcielibyśmy z całego serca podziękować Wszystkim za dotychczasowe wsparcie, bez którego nie mielibyśmy szans na podjęcie walki o powrót do zdrowia.

Chcielibyśmy z całego serca podziękować za każdą formę pomocy jaka została nam okazana – zarówno tą finansową, bez której leczenie nie byłoby możliwe oraz tą duchową, która jest nam niezmiernie potrzebna. BARDZO, BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY!!!!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy szczegółową informację z Kliniki IOZK w Kolonii o etapach leczenia, których terminy wyglądają następująco:
I etap - 07.10.2019 – 14.10.2019
II etap - 04.11.2019 – 11.11.2019
III etap - 02.12.2019 – 09.12.2019

Dzięki Waszej bezinteresownej i wspaniałej pomocy Maurycy ma już zagwarantowane leczenie w dwóch pierwszych etapach. Ostatni etap leczenia musimy opłacić do końca listopada. W związku z tym wydłużamy termin zbiórki do 30.11.2019 mając nadzieję, że z Waszą pomocą uda nam się pokryć koszty leczenia ostatniego etapu.

Wypłaty (suma: 270677.04 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

10.03.2021 - 5910.33 zł

24.02.2021 - 2880.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

19.02.2021 - 956.50 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

19.02.2021 - 1096.40 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

15.02.2021 - 1219.61 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, terapia onkologiczna

09.02.2021 - 1028.50 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, terapia onkologiczna

03.02.2021 - 4589.85 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

22.01.2021 - 1405.01 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna, środki farmakologiczne, konsultacje medyczne

11.01.2021 - 2800.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

11.01.2021 - 2223.60 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

16.12.2020 - 655.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

09.12.2020 - 1720.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

03.12.2020 - 1100.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

24.11.2020 - 5384.50 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, terapia onkologiczna

24.11.2020 - 570.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

23.11.2020 - 345.90 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

23.11.2020 - 7809.94 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, konsultacje medyczne

13.11.2020 - 2280.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

02.11.2020 - 1971.80 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

06.10.2020 - 1500.00 zł
- kategoria wydatków: transport

06.10.2020 - 1100.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

21.09.2020 - 2170.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna, środki farmakologiczne, konsultacje medyczne

18.08.2020 - 1693.25 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

05.08.2020 - 1100.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

29.07.2020 - 490.01 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

24.07.2020 - 6639.00 zł
- kategoria wydatków:

24.07.2020 - 960.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

17.07.2020 - 4480.00 zł
- kategoria wydatków: inne, środki farmakologiczne

29.06.2020 - 14600.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

25.06.2020 - 11454.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

16.06.2020 - 7930.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

04.06.2020 - 4000.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

22.05.2020 - 3650.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

22.05.2020 - 1260.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

22.05.2020 - 6039.10 zł
- kategoria wydatków:

08.05.2020 - 8050.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

22.04.2020 - 6260.00 zł
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

26.03.2020 - 1934.07 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, inne, transport

25.03.2020 - € 222.00
- kategoria wydatków: inne

25.03.2020 - 4533.00 Kč
- kategoria wydatków: inne, transport

13.03.2020 - € 1995.44
- kategoria wydatków: terapia onkologiczna

11.03.2020 - € 768.06
- kategoria wydatków: transport, inne

11.03.2020 - 1577.15 zł
- kategoria wydatków: transport, inne

13.03.2020 - 5995.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, terapia onkologiczna, konsultacje medyczne

30.01.2020 - 636.10 zł
- kategoria wydatków: transport

30.01.2020 - € 131.06
- kategoria wydatków: transport

30.01.2020 - 420.00 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne, inne

30.01.2020 - € 458.67
- kategoria wydatków: inne

30.01.2020 - € 438.35
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

14.01.2020 - € 67.77
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

10.01.2020 - € 191.51
- kategoria wydatków: transport

10.01.2020 - 895.78 zł
- kategoria wydatków: transport

07.02.2020 - 1169.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

10.01.2020 - 362.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, badania diagnostyczne

10.01.2020 - 290.00 zł
- kategoria wydatków: inne

05.02.2020 - € 956.41
- kategoria wydatków: inne

08.01.2020 - 1000.00 zł

27.11.2019 - € 105.24
- kategoria wydatków: transport

27.11.2019 - € 2553.50
- kategoria wydatków: inne

22.11.2019 - € 111.63
- kategoria wydatków: transport

08.11.2019 - 801.25 zł
- kategoria wydatków: transport

12.11.2019 - 276.00 zł
- kategoria wydatków: inne

12.11.2019 - € 1556.88
- kategoria wydatków: inne

27.11.2019 - 992.60 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne, konsultacje medyczne

24.10.2019 - € 19250.00
- kategoria wydatków: inne

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 0,00 zł

Wspierający

Najnowsze darowizny

Karolina Kieliszczyk 1 rok temu 20 zł

Anonimowy 1 rok temu 50 zł

Sandy Rzezniczak 1 rok temu 100 zł 72

❤️❤️❤️❤️❤️

Anonimowy 1 rok temu 100 zł

Ola Korytowska 1 rok temu 50 zł

Julia Kosińska 1 rok temu 8 zł

Olga Bednarska 1 rok temu 70 zł

Natalia Waś 1 rok temu 50 zł

Daria Lubach 1 rok temu 20 zł

Joanna Szczęsna 1 rok temu 10 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem