Dla Ciebie niewiele,
dla kogoś może znaczyć wszystko

Pomóż chorym na raka!

Dla Ciebie niewiele, dla kogoś może znaczyć wszystko.

Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, przykrymi skutkami ubocznymi leczenia, ale także z poważnymi problemami finansowymi. Sytuacja, w której nie masz pieniędzy na badanie lub leczenie, od którego zależy Twoje zdrowie i życie, jest wyjątkowo stresująca. Rodzi strach, poczucie bezradności, zabija nadzieję i ducha walki.

Dlatego powstał Program Skarbonka!

Skarbonka to Program Wsparcia dla osób chorych, który z pomocą wielu Darczyńców i Ludzi Dobrej Woli prowadzi Alivia – Fundacja Onkologiczna.

Jak działa Program?

Każdy Podopieczny Fundacji Alivia otrzymuje dedykowaną podstronę w serwisie skarbonka.alivia.org.pl, za pośrednictwem której darczyńcy mogą dokonywać wpłat na rzecz jego leczenia.

W trosce o wykorzystanie zebranych środków zgodnie z przeznaczeniem, darowizny wpływają najpierw na konto Fundacji i są wypłacane Podopiecznym na podstawie faktur za wydatki lub dokonujemy przelewu bezpośrednio na konto szpitala lub innego usługodawcy.

Z każdej wpłaty 90% jest do dyspozycji Podopiecznego, a 10% jest przeznaczane na pokrycie kosztów prowadzenia Programu (m.in. koszty systemu informatycznego, wynagrodzenie pracowników obsługujących Program, koszty księgowości, prowizje pobierane przez systemy płatności online).

Co zyskasz dokonując darowizny na rzecz Podopiecznego Programu Skarbonka?

  • Świadomość, że Twój hojny gest może uratować czyjeś życie.
  • Gwarancję, że wpłacone środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – tylko na wydatki związane z leczeniem choroby nowotworowej.
  • Możliwość otrzymywania w formie e-mailowej i/lub telefonicznej informacji o przekazaniu zebranych środków Podopiecznemu (jeśli wyrazisz na to zgodę w formularzu płatności).
  • Możliwość otrzymywania w formie e-mailowej cyklicznych informacji o najważniejszych działaniach Fundacji Alivia (jeśli wyrazisz na to zgodę w formularzu płatności).
  • Możliwość odliczenia wpłaconej kwoty od dochodu i tym samym otrzymanie zwrotu części podatku (ulga podatkowa za darowiznę).

Zobacz Podopiecznych Programu Skarbonka

Pomoc chorym w ramach Programu jest udzielana zgodnie z Regulaminem Programu Skarbonka. Przekazanie darowizny oznacza jego akceptację.

Zobacz regulamin