Krzysztof Płóciennik

Krzysztof Płóciennik, Łódź

Numer skarbonki: 111330
Pokonać glejaka
zebrano:
9 701 zł
4%
cel zbiórki:
200 000 zł

Historia

Cześć!

Mam na imię Krzysiek i mam 39 lat.  

W ubiegłym roku w marcu zmarł mój Tata. Niestety przegrał walkę z nowotworem. Dla niego zdecydowałem się wrócić do kraju, żeby wraz z rodzeństwem sprawować opiekę nad nim. Tata zmarł w marcu 2019.

Ja powoli szykowałem się w kolejną podróż zawodową, aż tu nagle w listopadzie doznałem ataku padaczki.  Zostałem przewieziony do szpitala i poddano mnie badaniom. Sam do końca nie zdawałem sobie sprawy z powagi sytuacji. Niespodziewanie otrzymałem informacje, że mam guza mózgu w lewym płacie czołowym. Pomyślałem: „ Ok, guz jak guz. Wytną i będzie po wszystkim. 

W grudniu zostałem poddany operacji, choć przeciwwskazań było wiele (mogłem być sparaliżowany, nie chodzić, nie mówić), ale wierzyłem, że wszystko się uda, chociaż guza nie udało się usunąć w całości.

Po operacji zostałem poddany rehabilitacji. Na tyle, na ile było to możliwe wróciłem do „normalnego życia”, snując plany na przyszłość i czekając na wyniki histopatologiczny. Po dwóch tygodniach otrzymałem wynik, którego, powiem szczerze, nie spodziewałem się: GLEJAK WIELOPOSTACIOWY IV STOPNIA. Najwyższy stopień złośliwości.

Jest to najbardziej agresywny i najbardziej złośliwy ze wszystkich guzów. Po jego zdiagnozowaniu rokowania nie napawają optymizmem. Jego naciekający charakter sprawia, że jest on niezwykle trudny do usunięcia w całości. Przeszedłem leczenie radio terapię (przez 30 dni roboczych) i chemioterapię. 

     Czekam na badanie rezonansu, który ma odbyć się  niebawem czy mam wznowę, czy też nie. Obstawiam oczywiście tę 2 z wersji. Tak naprawdę prawdziwa walka jeszcze przede mną i moimi najbliższymi. Standardowa terapia odebrała mi siły i spowodowała, że trafiłem dwa razy do szpitala. Diagnoza zatorowość płucna. 

Wspólnie z rodziną znaleźliśmy informacje na temat leczenia guzów mózgu za pomocą terapii NanoTherm w Niemczech i w Polsce w Klinice w Lublinie,  która może przedłużyć mi życie i wpłynąć na spowolnienie procesu odrastania guza. Terapia ta działa na guzy od wewnątrz i może być ona stosowana jako monoterapia lub być łączona z chemioterapią i radioterapią w celu wzmocnienia skuteczności tych metod leczenia.

Terapia NanoTherm® polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie rozgrzewany jest za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia i chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta. Niestety nie jest na chwilę obecną refundowana przez NFZ. Szacowany koszt leczenia/ zabiegu to około 200.000 PLN.

Glejak Wielopostaciowy IV stopień, to wyrok śmierci. Ani ja, ani moja rodzina nie zamierzamy na nią czekać z założonymi rękoma. By walczyć, potrzebuję pomocnej dłoni i Waszego wsparcia, bez którego  nie dam rady, żeby mógł poddać się tej terapii i zawalczyć z tym Gadem… Ja tak szybko się nie poddaję. 

Darowizny na rzecz mojego leczenia można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Pomóż" w niebieskim prostokącie.

Geschichte

Hallo! Mein Name ist Christopher und ich bin 39 Jahre alt.  

Mein Vater ist letztes Jahr im März gestorben. Leider hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Für ihn entschied ich mich, zurück in die Heimat zu kehren, um mich mit meinen Geschwistern um ihn zu kümmern. Mein Vater ist im März 2019 gestorben.

Ich bereitete mich langsam auf eine weitere berufliche Reise vor, bis ich hier im November plötzlich einen Epilepsieanfall bekam.    Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Ich selbst war mir des Ernstes der Lage nicht ganz bewusst.  Plötzlich wurde mir mitgeteilt, dass ich einen Hirntumor in meinem linken Frontallappen habe. Ich dachte: "Okay, ein Tumor wie ein Tumor. Ich schneide es aus und es ist vorbei. 

Im Dezember wurde ich operiert, obwohl es viele Kontraindikationen gab (ich könnte gelähmt sein, nicht gehen, nicht sprechen), aber ich glaubte, dass alles klappen würde, obwohl der Tumor nicht vollständig entfernt werden konnte.

Nach der Operation wurde ich rehabilitiert. Ich kehrte so weit wie möglich zum "normalen Leben" zurück, machte Pläne für die Zukunft und wartete auf die histopathologischen Ergebnisse.
Nach zwei Wochen erhielt ich ein Ergebnis, das ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet hatte:  STUFE IV MULTIFORMES GLIOM. 
Der höchste Grad der Bösartigkeit.
Er ist der aggressivste und bösartigste aller Tumore. Einmal diagnostiziert, ist die Prognose nicht ermutigend. Sein infiltrierender Charakter macht es extrem schwierig, ihn vollständig zu entfernen. Ich unterzog mich einer Radiotherapie (für 30 Arbeitstage) und einer Chemotherapie.

Ich warte auf ein MRT, das bald stattfinden soll, ob ich einen Lebenslauf habe oder nicht. Ich wette auf die beiden. In der Tat liegt noch ein echter Kampf vor mir und meinen Lieben. 

Die Standardtherapie raubte mir die Kraft und ließ mich zweimal ins Krankenhaus gehen. Diagnose Lungenembolie. 

Zusammen mit meiner Familie haben wir Informationen über die Behandlung von Hirntumoren mit der NanoTherm Therapie in Deutschland und Polen an der Klinik in Lublin gefunden, die mein Leben verlängern und den Prozess des Tumorwachstums verlangsamen kann.
Diese Therapie wirkt auf Tumore von innen und kann als Monotherapie oder in Kombination mit Chemo- und Strahlentherapie eingesetzt werden, um die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu erhöhen.

Bei der NanoTherm®-Therapie wird eine Flüssigkeit mit magnetischen Eigenschaften in den Tumor injiziert, die dann durch ein sehr schnell wechselndes Magnetfeld erhitzt wird. Durch die entstehende Wärme werden Krebszellen zerstört oder für weitere Behandlungsmethoden wie Bestrahlung und Chemotherapie sensibilisiert und damit deren Wirksamkeit erhöht.

Leider wird sie derzeit nicht vom den polnischen Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) erstattet. Die geschätzten Kosten für die Behandlung betragen ca. 200.000 PLN (ca. 50.000 Euro).

Das polyneoplastische Gliom der Stufe IV ist ein Todesurteil. Weder ich noch meine Familie werden mit den Händen darauf warten. Um zu kämpfen, brauche ich eine helfende Hand und Ihre Unterstützung, ohne die ich nicht in der Lage sein werde, diese Therapie aufzugeben und gegen dieses "Reptil" zu kämpfen... Ich gebe nicht so schnell auf. 

Spenden für meine Behandlung können Sie per Online-Zahlung, Kreditkarte, PayPal oder traditioneller Überweisung tätigen. Um eine Spende zu tätigen, klicken Sie oben auf die rote Schaltfläche "Hilfe" ( Pomóż) im blauen Rechteck.

Galeria

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 8 miesięcy temu 2000 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 1000 zł

Anonimowy 7 miesięcy temu 500 zł 33

Powodzenia!!!

Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny :)
Krzysztof


Anonimowy 7 miesięcy temu 500 zł 34

Zmierzaj po zwycięstwo!

Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny :)
Krzysztof


Anonimowy 8 miesięcy temu 500 zł 49

Krzysiek trzymamy kciuki. Powodzenia! Pozdrawiamy Dominika i Adam

Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny :)
Krzysztof


Najnowsze darowizny

Anonimowy 4 tygodnie temu 100 zł 6

Trzymaj się ! Wierzymy że uda Ci się zebrać całą kwotę.

Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny :)
Krzysztof


Anonimowy 2 miesiące temu 30 zł

Anonimowy 4 miesiące temu 50 zł 21

Trzymaj się !

Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny :)
Krzysztof


Anonimowy 4 miesiące temu 100 zł 20

Powodzenia, zniszcz gada

Dziękuję bardzo. Jestem wdzięczny :)
Krzysztof


Anonimowy 6 miesięcy temu 300 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem