Marcin Chebel

Marcin Chebel, Sosnowiec

Numer skarbonki: 110390
Wasze wsparcie powoli odmienia los Marcina.
zebrano:
612 970 zł
97%
cel zbiórki:
629 000 zł

Historia

Cześć,
mam na imię Marcin i do niedawna byłem jednym z Was. Pracowałem w wielkiej korporacji i od rana - dokładnie od 5.30, kiedy wstawałem, do końca dnia do 23.30 wydawało mi się, że panuję nad swoim życiem.

Nagle 18 września 2016 r. w nocy, bez żadnych wcześniejszych objawów, zgubiłem swoje dotychczasowe życie. Bycie tatą i mężem stało się z dnia na dzień pięknym wspomnieniem. Strasznie zaczęła boleć mnie głowa i wkrótce potem straciłem kontrolę nad lewą połową ciała. Po badaniach na szpitalnym oddziale ratunkowym dowiedziałem się, że mam guza mózgu o wymiarach sporej mandarynki, który musi być usunięty tak szybko jak to tylko możliwe, jeżeli chcę jeszcze żyć.

Bardzo ciężko sobie wyobrazić, że jest przed Tobą operacja głowy (własnej głowy - i wycięcia z niej czegokolwiek) dla kogoś, kto leży na OIOM i nie jest w stanie ruszyć ręką.

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będzie to najgorszy możliwy rodzaj raka mózgu - najbardziej złośliwy glejak wielopostaciowy IV. Choroba, w której przeżywalność oceniona jest na ok. 1 rok od diagnozy, statystycznie dotyka 3 osoby na 100 tys. Najważniejsza rzecz jaką należy sobie o niej powiedzieć to: "Dziękuję Świecie, że to nie ja!".

Życie bardzo się zmienia w zderzeniu z tak straszną chorobą, podobnie człowiek - nie jest łatwo wytrwać w pozytywnym nastawieniu - mając świadomość uciekających dni.

Chcę wykorzystać każdą szansę na zatrzymanie glejaka także z wykorzystaniem metod i leków niedostępnych w Polsce.

Moja Rodzina i Przyjaciele bardzo nam pomagają, jednak niestandardowe terapie są dla nas nieosiągalne finansowo. Zbieramy środki na leczenie immunologiczne - koszt terapii to 66 500 EUR

szczegóły kosztów:  tutaj>> 

więcej informacji o klinice tutaj >> http://www.iozk.de/de/themen/immunologie

Bardzo chcę spędzić kolejne Święta z rodzina i patrzeć jak dorasta moja córka. 

Darowizny na rzecz leczenia Marcina można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Wspomóż" w niebieskim prostokącie. 

 

 

Hi, my name is Marcin. I used to be one of you.

I've worked in a large corporation. From the moment of waking up – to be exact from 5:30 am to the end of the day at 11:30 pm it seemed to me that I was in control of my life.

Suddenly, without any previous symptoms, on September 18th late at night I lost my former life. From that day, my life, being a father and husband, is becoming just a
beautiful memory.

It started with a terrible headache and soon I had  lost  control over the left side of my body. After the tests at the emergency ward I found out that I have a brain tumour about the size of a large mandarin, which had to be removed as quickly as possible, if I still wanted to live.

It’s very hard to imagine, waiting for brain surgery - this is your own head - and something is going to be removed from it! And it seemed that the visit in the ICU is just
because you are unable to move your hand. I didn’t know yet, that this would be the worst possible type of brain cancer - the most malignant glioblastoma multiforme IV.

The disease, in which survival time is assessed at approx. 1 year from the diagnosis, statistically affects 3 people out of 100 thousand. The most important thing you can say about it is: "Thank you, World, it's not me!"

Life changes dramatically when you  are facing such a terrible disease. A man changes as well - it’s not easy to keep  a positive attitude when you’re aware of the passing days. I hope to use every opportunity I can to stop glioblastoma, also by using the methods and medicines  unavailable in Poland. My family and friends are greatly
supportive, but non-standard therapies are financially unattainable for us. We’re collecting the funds for the immune treatment - the cost of the therapy is 66 500 EUR.

That’s why I ask for your help! I really want to spend another Christmas with my family and see my daughter grow up.

Donations to treat Marcin can be transmitted by means of on-line payment, credit card, PayPal or traditional transfer. To make a deposit, click the red button “WSPOMÓŻ” above.

 

Dziennik

podwyższenie kwoty wynika z konieczności powtórzenia cyklu szczepień w Instytucie Leczenia Chorób Nowotworowych w Koloniii (iozk.de) oraz zakupu leków wymaganych codziennie, aby utrzymać mój dobry stan. Jeżeli Ty lub ktoś Tobie bliski jest chory na tą straszną chorobę nie wahaj się i pisz, odpisuję bieżąco na wszystkie mejle.

Od 19 listopada przez 6 tygodni przebywałem w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, gdzie codziennie byłem poddawany skojarzonej radio i chemioterapii.
po zakończeniu terapii / wyjściu ze szpitala byłem poddany dziennej chemioterapii
równocześnie rozpocząłem wraz z żoną szukać alternatywnych możliwości leczenia; dzięki temu trafiłem do:

kliniki Immunomedica w Warszawie, gdzie poddałem się terapi ECCT (specjalna czapka przygotowana specjalnie dla konkretnego przypadku, więcej informacji >> https://www.ionco.pl Czapkę zakupiliśmy z własnych środków (ponad 20 tys PLN ze względu na konieczność personalizowania).

Od 19 listopada przez 6 tygodni przebywałem w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, gdzie codziennie byłem poddawany skojarzonej radio i chemioterapii.
Po zakończeniu terapii / wyjściu ze szpitala byłem poddany dziennej chemioterapii równocześnie rozpocząłem wraz z żoną poszukiwania alternatywnych możliwości leczenia.

Dzięki zaangażowaniu Rodziny i Przyjaciół zebrałem kwotę, która pozwoliła na rok terapii oraz wyjazdy do Niemiec. Dzięki dobrym wynikom mojego stanu zdrowia oraz powolnemu, stopniowemu zmniejszaniu się guza, lekarze w Niemczech zaproponowali kontynuację terapii – szczepienia (środki pozwalające na uratowanie mojego życia i życia mojej rodziny, niedostępne i nierefundowane przy glejaku przez Ministerstwo Zdrowia / NFZ w Polsce dla tej choroby)

Na tą chwilę IOZK wycenia zakończenie obecnej terapii na :
około 28 tys EUR m na kontynuację i podtrzymanie leczenia w Niemczech,
miesięczny koszt leczenia na 8 tys EUR, czyli 96ty EUR na cały rok 2018 i o taką kwotę walczymy!!!

Wszystkim Darczyńcom chcemy gorąco podziękować za dotychczasowe wpłaty, dzięki którym ze spokojem i bez dodatkowego stresu możemy prowadzić leczenie (immunoterapia) w klinice IOZK w Kolonii. Zakończyłem również chemię i radioterapię w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Mój stan jest na tą chwilę na tyle stabilny, że na początku lipca rozpoczynam finalną turę szczepień. Druga tura została przewidziana na początek sierpnia, potem dodatkowa kontrola.
Równocześnie jeden z naszych Znajomych, którego Żona jest również chora zasugerował nam leczenie/ terapię metoda ECCT. Szczegółowe informacje i przypadki leczenia guza mózgu możecie znaleźć na stronie kliniki Immunomedica - klinika Warszawie.
Dlatego podwyższamy kwotę zbiórki o 22 tyś. PLN - taki będzie mniej więcej koszt czapki. Lekarze w Niemczech poparli sens "wzbogacenia"całej terapii o ten element dzięki czemu zwiększa się szansę przeżycia w dłuższym okresie. Dziękujemy wszystkim raz jeszcze za wsparcie i całą pomoc!!!
Pozdrawiamy Marcin Patrycja i Agatka

szczegółowe koszty leczenia w Kolonii dostępne są tutaj >> https://drive.google.com/file/d/0BwkYPW7vt5ABUHFfZ3B4ZWd3M2c/view?usp=sharing

Wypłaty (suma: 612967.37 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

24.10.2019 - € 1024.00
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

16.10.2019 - € 8337.00
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

16.01.2019 - 1448.90 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

16.01.2019 - € 401.00
- kategoria wydatków: inne

19.11.2018 - € 313.55
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

19.11.2018 - € 3449.00
- kategoria wydatków: inne

16.10.2018 - € 58.66
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

16.10.2018 - € 58.66
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

30.10.2018 - € 58.66
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

16.10.2018 - € 58.66
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

16.10.2018 - € 173.00
- kategoria wydatków: inne

16.10.2018 - € 2850.00
- kategoria wydatków: inne

18.10.2018 - € 313.55
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

16.10.2018 - 510.20 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

16.10.2018 - € 177.50
- kategoria wydatków: inne

16.10.2018 - 602.00 zł
- kategoria wydatków: inne, usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

16.10.2018 - 550.00 zł
- kategoria wydatków: inne, usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

16.10.2018 - € 214.52
- kategoria wydatków: inne, konsultacje medyczne

03.04.2018 - € 5855.00
- kategoria wydatków: inne

03.04.2018 - € 8147.01
- kategoria wydatków: inne

03.04.2018 - € 16294.02
- kategoria wydatków: inne

06.03.2018 - 450.00 zł
- kategoria wydatków: inne

05.01.2018 - 3429.70 zł
- kategoria wydatków: inne

15.12.2017 - 16143.00 zł
- kategoria wydatków: inne

15.12.2017 - 450.00 zł
- kategoria wydatków: inne

23.11.2017 - € 8147.01
- kategoria wydatków: inne

04.10.2017 - € 10380.00
- kategoria wydatków: inne

01.09.2017 - € 768.32
- kategoria wydatków: inne

01.09.2017 - € 313.55
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

08.09.2017 - € 1050.00
- kategoria wydatków: inne

01.09.2017 - 835.00 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

18.07.2017 - € 98.44
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

18.07.2017 - 360.00 zł
- kategoria wydatków: inne

25.07.2017 - € 44472.62
- kategoria wydatków: inne

18.07.2017 - 1173.90 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

18.07.2017 - € 180.00
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

18.07.2017 - € 318.89
- kategoria wydatków: inne

18.07.2017 - € 768.32
- kategoria wydatków: inne

18.07.2017 - € 595.63
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

21.06.2017 - 578.00 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

21.06.2017 - € 361.46
- kategoria wydatków: inne

21.06.2017 - € 58.66
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

21.06.2017 - 388.06 zł
- kategoria wydatków: inne, usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

21.06.2017 - 690.00 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne, usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

21.06.2017 - € 302.25
- kategoria wydatków: inne

02.06.2017 - € 3269.70
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

27.04.2017 - 400.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

28.04.2017 - 263.07 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

27.04.2017 - 201.11 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

28.04.2017 - 235.48 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

27.04.2017 - 260.54 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

27.04.2017 - 229.54 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

21.06.2017 - € 141.70
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

21.06.2017 - € 50.02
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

17.01.2019 - € 3269.70
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

07.04.2017 - 508.00 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

21.03.2017 - 508.00 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

15.03.2017 - $ 1039.75
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

06.03.2017 - € 3269.70
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

17.03.2017 - € 162.49
- kategoria wydatków: inne

02.02.2017 - € 4930.00
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

21.06.2017 - 578.00 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

21.06.2017 - 808.00 zł
- kategoria wydatków: inne, usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego, badania diagnostyczne

13.01.2017 - 368.00 zł
- kategoria wydatków: inne

16.01.2017 - € 3114.00
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

13.01.2017 - 377.00 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 3,44 zł

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 2 lata temu 200000 zł

Anonimowy 1 rok temu 135000 zł

Bartosz Połącarz 3 lata temu 10000 zł 320

Trzymam kciuki !

Monika Brandt 3 lata temu 10000 zł 330

Marcin , jesteśmy z Wami

Anonimowy 3 lata temu 5000 zł

Brunon Bartkiewicz 3 lata temu 5000 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 4730 zł

Tomek i Kasia 1 rok temu 4000 zł

Anonimowy 3 lata temu 4000 zł 200

jesteśmy z Tobą!

Anonimowy 1 rok temu 3296 zł