Maria Kulik

Maria Kulik, Józefów

Numer skarbonki: 110990
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Maria odeszła...
zebrano:
19 185 zł
23%
cel zbiórki:
80 000 zł

Historia

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że Maria odeszła…

Składamy szczere wyrazy współczucia jej rodzinie i bliskim.

Zarząd Fundacji Alivia.

Skarbonka Marii została zamknięta. Prosimy nie przekazywać darowizn na ten cel.

………………………………………………………..***………………………………………………………….

Witam, mam na imię Maria.

Drodzy Państwo - Znajomi i Nieznajomi,

moją historię mogliście już poznać na tej stronie. 

NIESTETY !

Od ponad miesiąca mam nawrót objawów choroby, które skutkują symptomami neurologicznymi. Straciłam umiejetność czytania. Składam litery jak przedszkolak. Mam też kłopoty z odtwarzaniem codziennych czynności, jak np. przygotowanie posiłków, a dodatkowo tracę orientację w terenie.

Po kontrolnych badaniach lekarz  postawił diagnozę -  NASTĄPIŁA PROGRESJA CHOROBY!

Glejak zaczął odrastać. Nikt się nie podejmie ponownej operacji - istnieje zbyt duże ryzyko powikłań skutkujących tym, że będę tzw. warzywem. Nie mogę mieć kolejnych naświetlań, ponieważ rozlana postać guza uniemożliwia wycelowanie w niego. Nie kwalifikuję się też do nowoczesnych terapii dostępnych na świecie. Pozostała mi wiara i stara dobra chemia.

Przypomnę Wam w skrócie co się działo:

W wigilię 2018 roku pojawiły się pierwsze objawy mojej choroby. Początkowo nie było wiadomo, co się stało - czy to udar mózgu, czy padaczka, czy coś innego. Seria badań i trudna do przyjęcia diagnoza - glejak mózgu IV stopnia. 

Nie poddałam się!!! Od czasu tej diagnozy przeszłam operację, w trakcie której usunięto ponad 90% objętości guza. Miałam też cały cykl chemio- i radioterapii. Zabiegi te były bardzo wyczerpujące, ale czułam się w miarę dobrze - z dnia na dzień coraz lepiej. Dużą rolę w procesie zdrowienia odegrało też wsparcie rodziny, przyjaciół i innych spotkanych w drodze osób. Cieszyłam się, bo dostałam w prezencie kolejne dni, miesiące i teraz złożyły się one na ponad półtora roku życia. W tym czasie cieszyłam się z każdej chwili, rozwijałam swoje artystyczne pasje. 

Teraz pragnę przeżyć kolejne dni i dalej się nie poddawać! Potrzebuję w tej chwili znowu Państwa pomocy - pomocy finansowej. Chcę przejść kolejne tury chemioterapii i cieszyć się każdym dniem. Móc mieć opiekę lekarską i dostęp do leków, które niestety są drogie. Państwa wsparcie będzie mi bardzo potrzebne, by mieć szansę na walkę, dojazdy do szpitala, kolejne badania oraz móc pokonywać skutki chemioterapii. 

 

Proszę serdecznie o wsparcie - nie mam niestety możliwości zarabiania, dotychczasowe wpłaty wykorzystałam na serie lekarstw, wizyt kontrolnych i walkę ze skutkami chemio i radioterapii.

Moja rodzina, znajomi wspierają mnie, ale niestety nie mają środków na tak kosztowne leczenie. 

CHCĘ WALCZYĆ!!!

 

Dear Friends and Strangers,

you may have already learned of my story on this page. 

UNFORTUNATELY!

For more than a month I have had a relapse of the disease that results in neurological symptoms. I've lost the ability to read. I have to assemble letters like a preschooler. I also have problems with engaging in everyday activities, such as preparing meals, and additionally I am losing my spatial orientation.

After the check-ups the doctor made a diagnosis - THE DISEASE IS BACK AND PROGRESSING!

The glioma has started to grow back. No one is going to perform surgery again - the risk of complications resulting in me being a so-called vegetable is too great. I do not qualify for irradiation because the diffuse form of the tumor makes it impossible to target it. Nor do I qualify for the most modern therapies available in the world. What I have left is faith and old good chemotherapy.

Let me remind you what happened:

On Christmas Eve of 2018, the first symptoms of my illness appeared. Initially, it was unknown what had happened, whether it was a stroke or epilepsy or something else. A series of tests yielded a difficult diagnosis - grade IV brain glioma.

I have not given up! Since that diagnosis, I had surgery to remove over 90% of the tumor volume. I also underwent a whole cycle of chemo- and radiotherapy. These treatments were very exhausting, but I felt pretty good - getting better every day. The support of family, friends, and other people I met on the way also played an important role in the healing process. I was happy because I got a gift of the next days, months, and now they made up for over a year and a half of life. During this time I was enjoying every moment, developing my artistic passions.

Now I want more days to live and not give up! Right now, I need your help again - financial help. I want to go through further rounds of chemotherapy and enjoy every day. To be able to have medical care and access to medications, which unfortunately are expensive - I need your support. I need your support to have a chance to fight, to get to hospital, to undergo more tests, and overcome the side-effects of chemotherapy.

Donations for my treatment can be made by online payment, credit card, PayPal, or traditional transfer. To donate, please click the red "Help" button in the blue rectangle above.

I ask for your support with all my heart - unfortunately, I do not have the opportunity to generate any money, I have used the donations I have received so far for a series of medications, check-up visits, and to combat the side-effects of chemo-radiotherapy.

My family and friends support me, but unfortunately, they do not have the means for such expensive treatment. 

I WANT TO FIGHT!

Galeria

Wypłaty (suma: 18778.71 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

02.10.2020 - 1700.00 zł
- kategoria wydatków: inne

25.09.2020 - 338.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

02.09.2020 - 105.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

25.08.2020 - 657.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

18.08.2020 - 270.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, inne

18.08.2020 - 685.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

31.07.2020 - 1458.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

29.06.2020 - 200.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

29.06.2020 - 240.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

25.06.2020 - 2000.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

25.06.2020 - 645.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, badania diagnostyczne

19.06.2020 - 400.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

19.06.2020 - 350.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

19.06.2020 - 166.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

04.06.2020 - 80.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

04.06.2020 - 1315.00 zł
- kategoria wydatków: transport

04.06.2020 - 890.00 zł
- kategoria wydatków: badania diagnostyczne

02.06.2020 - 645.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

02.06.2020 - $ 1272.00
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne

02.06.2020 - 200.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, badania diagnostyczne

02.06.2020 - 1530.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 407,26 zł

Wspierający

Największe darowizny

Iwona Krakowska Zbiórka Facebook 2 miesiące temu 1284 zł

Anonimowy 1 rok temu 782 zł

Anonimowy 4 miesiące temu 500 zł

Anonimowy 4 miesiące temu 500 zł 25

Jeśli chcesz, to możesz użyć mojej wpłaty na inny rodzaj terapi niż chemio-terapia. Nie mam nic przeciwko. Serdecznie pozdrawiam!

Anonimowy 1 rok temu 500 zł

Anonimowy 1 rok temu 500 zł 170

Marysiu zdrowiej szybko:)

TAKI MAM ZAMIAR ZDROWIEĆ I WALCZYĆ
Maria


Anonimowy 1 rok temu 500 zł

Anonimowy 1 rok temu 500 zł

Anonimowy 1 rok temu 500 zł

Anonimowy 1 rok temu 500 zł 143

Wracaj szybko do zdrowia! <3

Dziękuje 🙏
Maria


Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem